PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAO TRONG TRƯỜNG HỌC

PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAO TRONG TRƯỜNG HỌC

Bằng việc tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ, các đơn vị trường học đã đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục, thể thao, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Để duy trì và nâng cao chất lượng phong trào thể thao trong học đường, bên cạnh việc chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học, hàng năm Phòng phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong huyện, thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao như: giải bóng đá cán bộ, nhân viên mừng xuân; giải điền kinh học sinh; các hoạt động giao lưu giữa các đơn vị…Qua đó, tạo nên phong trào rộng khắp, thu hút sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của cán bộ, giáo viên và học sinh.

Bài viết liên quan